Ord med kj-lyd uttalt med skj

| | Comments (6) | TrackBacks (0)

Noen ord kan godt uttales med skj-lyd i stedet for den kj-lyden de skrives med, men da skifte mening. Gjerne i ganske stor grad. Klassiske eksempler er "perlekjede" og "kjedekollisjon". Dagens ord benytter seg av likheten mellom skj og sj:

dritkjekk

Flere eksempler? Kommentarfeltet er til for å brukes!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Ord med kj-lyd uttalt med skj.

TrackBack URL for this entry: http://ugla.dyndns.org/mt/mt-tb.cgi/56

6 Comments

Hilde said:

Du skriver: Noen ord kan godt uttales med skj-lyd i stedet for den kj-lyden de skrives med, men da skifte mening.


Nei, slik er det ikke. De er i utgangspunktet to forskjellige ord:)

Men når du uttaler et ord feil, kan det *misforståes* for å være det andre ordet (kjede/skjede).

Minneapolise said:

Nå er jeg litt nyskjerrig. Hvordan oppstår sjedekollisjoner?

morten said:

Godt spørsmål! Nå har ikke jeg helt oversikten over hva ordet «skjedekollisjon» kan bety, men dersom vi ser på det som et synonym for «chickfight»[1] så er det jo lett å se hvordan de kan oppstå. Tar vi uttrykket litt mer bokstavelig må jeg få be om betenkningstid.

Fotnoter:
1: Dette mangler jeg et godt norsk ord for, så her kom enda en fin anledning til å kreativt fornorske engelske uttrykk.

Minneapolise said:

Vet ikke om du kan si at chickfights er det samme som skjedekollisjon, vi er da ikke en eneste stor skjede heller!

morten said:

Du har rett i det. Jeg noterer meg ordet på listen over diskriminerende uttrykk.

abre said:

OK, gammel posting å kommentere, men jeg har altså laget ei slik liste en gang, så jeg henger den på.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by published on Juni 5, 2007 3:07 EM.

kaffesladreras was the previous entry in this blog.

undersjøgende journalistikk is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by:
Movable Type