Gjeldsautomat

| | Comments (5) | TrackBacks (0)

gjeldsautomat, subst, m1

Synonym for «minibank». Inspirert av det tyske ordet «geldautomat».

Merk at så langt mine ordboksøk på nett kan fortelle oversettes det tyske ordet «geld» med blant annet «penger», og ikke «gjeld» som en fort kunne tro. Det burde nesten være unødvendig å nevne at jeg aldri har hatt tyskundervisning.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Gjeldsautomat.

TrackBack URL for this entry: http://ugla.dyndns.org/mt/mt-tb.cgi/64

5 Comments

Det var jo kreativt, men jeg må nesten protestere... det er jo mobilen som er "gjeldsautomat", nå er det jo bare å sende en SMS og vips har du gjeld i form av et svindyrt forbrukslån.

Som en digresjon får jeg nevne at jeg har fått mine svenske kollegaer til å begynne å si minibank i stedet for det svenske "bankomat"...

Minneapolise said:

Dere er noen luringer dere anonyme bloggerne :)

Når du kalte meg Elise i en bloggpost tidligere begynte jeg nesten å lure på om du var en Morten som jeg daten en liten stund i Oslo.

morten said:

hobbyfilosofen: For så vidt en korrekt observasjon, men jeg må få protestere tilbake, det ene utelukker da ikke det andre? Det faller seg mindre naturlig for meg å omtale mobiltelefonen min som en «automat», da ordet for meg henviser mot noe større, gjerne med en service som involverer bevegelige deler. Så bruk gjerne ordet om begge deler.

Minneapolise: Ah, jeg oppdaget først nå at jeg ikke lenger har en vaskeseddel tilgjengelig fra forsiden, så trynet mitt er litt mer gjemt enn det har vært før. Jeg forsøker ikke å være mer anonym enn sunt er, men har tydeligvis latt noe forsvinne i en oppdatering.

Minneapolise said:

Vaskeseddel?

Med mindre du var veldig solbrent på det bildet, slik at det glir inn i rødfargen i bakgrunnen, så ser jeg ikke et gjemt tryne en gang.

Er du fortsatt i Minneapolis?

morten said:

Min bruk av vaskeseddel er en litt utvidet variant av den du finner i Bokmålsordboken: vaskeseddel. I webside-sammenheng ser jeg på det som en side med vital info om forfatter/eier, dvs hvem, hva, hvor og slikt.

Og nei, er hjemme i Norge igjen nå. Dersom alt går etter planen er det bare for en stund, ikke bli overrasket om du finner meg tilbake på campus i januar. :)

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by morten published on August 9, 2007 12:43 EM.

undersjøgende journalistikk was the previous entry in this blog.

Paulo Coelho? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by:
Movable Type